donabalafia amb els 44 anys de Moviment Veinal a Balàfia

About The Women's Sports Foundation from Women's Sports Foundation Activitats, promoció de la IGUALTAT, Xocolatades, Feminisme, Exposicions, presentacions de llibres i Conferències, una mica de tot, la millor programació per aquest any que encetem.

dissabte, 27 de juliol de 2013

Tenim dret als canvis :Crònica de Marta Olivé pel dossier de Dones Periodistes


L’enriquiment de la noció de drets per part de les dones al llarg del segle XX i ara ja al XXI és un fet i s’ha produït en major mesura que en d’altres col·lectius. Tanmateix, cal seguir treballant per donar cabuda als nous valors socials en l’àmbit dels drets. Amb la igualtat i l’eliminació de la violència de gènere al capdavant, però també en referència al dret al temps o a la cura i la conciliació de la vida laboral i la vida familiar.  L’article 14 de la Constitució Espanyola fa referència al dret  a la igualtat i a la no discriminació per raó de sexe, mentre que l’article 9.2 remarca l’obligació dels poders públics de promoure les condicions perquè la igualtat de l’individu i dels grups en què s’integra siguin reals i efectives. Aquests són només dos exemples que demostren que la igualtat entre dones i homes és un principi jurídic universal reconegut en diversos textos internacionals sobre drets humans. Entre ells, la Convenció sobre l’Eliminació de Totes les Formes de Discriminació Contra La Dona aprovada per l’Assemblea General de Nacions Unides l’any 1979 i ratificada per Espanya al 1983.


 Però la violència segueix sent una de les assignatures pendents més importants de la humanitat del segle XXI. Precisament, la violència de gènere implica importants despeses socials, sanitàries i econòmiques per a les persones i la societat. I és que no s'ha d'oblidar que la violència domèstica és una de les principals causes de lesions i mort de dones en tot el món. I, precisament, per garantir els drets de les dones bona part dels esforços ha d'invertir-se en expandir la informació i les bones pràctiques sobre prevenció de la violència de gènere al conjunt de la societat, a més d'impulsar la formació sobres totes les formes possibles d'eliminació de la eliminació de la violència en tots els sectors de la societat, especialment als col.lectius professionals. Tot això unit al fet d'avançar en l'adopció de mesures integrades en l'erradicació de la violència. Per Marta Olivé
La igualtat entre homes i dones 
és un principi jurídic universal