donabalafia amb els 44 anys de Moviment Veinal a Balàfia

About The Women's Sports Foundation from Women's Sports Foundation Activitats, promoció de la IGUALTAT, Xocolatades, Feminisme, Exposicions, presentacions de llibres i Conferències, una mica de tot, la millor programació per aquest any que encetem.

dimecres, 30 de juliol de 2014

Les unitats de salut internacional de l’ICS ofereixen la possibilitat de demanar cita prèvia per Internet

 Les unitats de salut internacional de l’ICS ofereixen la possibilitat de demanar cita prèvia per Internet
· Les persones que necessitin consells i vacunació abans de marxar de viatge podran programar una visita a través de l’adreça www.ics.gencat.cat/salutinternacional
· Els viatgers també poden sol·licitar visita a qualsevol centre a través dels telèfons 93 326 89 01 i 902 111 444.
Des d’aquest mes de juliol, les persones que necessitin consells i vacunació abans de marxar de viatge a un país considerat de risc per a la salut poden demanar cita prèvia per Internet a qualsevol de les unitats de salut internacional de l’Institut Català de la Salut (ICS) a través de l’adreça www.ics.gencat.cat/salutinternacional. Aquesta opció s’afegeix a la possibilitat de programar una visita a través dels telèfons únics 93 326 89 01 o bé 902 111 444, que també s’utilitzen per a la programació de visites als centres d’atenció primària.
L’ICS disposa de nou unitats de salut internacional arreu del territori: Vall d’Hebron-Drassanes, Metropolitana Nord, Bellvitge, Baix Llobregat Centre, Anoia, Bages-Berguedà, Osona, Terres de l’Ebre i Lleida.
La unificació de la cita prèvia de salut internacional facilita l’accés a qualsevol d’aquestes unitats, que tenen diferents disponibilitats de dates i hores. D’aquesta manera, cada viatger pot escollir a quin centre vol demanar visita, d’acord amb les seves necessitats i independentment de la seva àrea de residència.
Les unitats de salut internacional de l’ICS ofereixen una àmplia cartera de serveis, que inclou des del consell al viatger i la vacunació (informació sobre mesures preventives generals en viatges a qualsevol país o zona del món, recomanació i administració de vacunes, recomanació i prescripció de tractament preventiu per a la malària, consell de farmaciola i visites urgents per a viatges no planificats) fins a l'atenció a la patologia importada després del viatge.
L’any 2013 aquests dispositius van atendre un total de 32.077 persones. Pel que fa a l’activitat registrada, les nou unitats van dur a terme 28.846 visites de consell al viatger, 60.960 vacunacions i 3.231 visites d’atenció a la patologia importada.
 Integració de l’expertesa i el coneixement en salut internacional
Des de l’any 2013, l’ICS compta amb el Programa de salut internacional (PROSICS), que va néixer amb l’objectiu d’integrar les unitats existents al territori i la seva expertesa en els àmbits de l’atenció i la vacunació del viatger internacional i de l’atenció a patologies importades. En un entorn de constant i creixent intercanvi internacional i de moviments de persones, siguin viatgers, cooperants o immigrants, les implicacions per a la salut aconsellen l’aplicació de mesures preventives específiques i l’existència i potenciació d’unitats especialitzades que, quan cal, atenen també patologies importades. A més de l’activitat assistencial, totes aquestes unitats desenvolupen nombroses activitats docents i de recerca. Recentment, la Unitat de Salut Internacional de l’Hospital de Santa Caterina de Salt, gestionada per l’Institut d’Assistència Sanitària, s’ha incorporat al PROSICS. 
Las unidades de salud internacional del ICS ofrecen la posibilidad de pedir cita previa por Internet

      Las personas que necesiten consejos y vacunación antes de irse de viaje podrán programar una visita a través de la dirección www.ics.gencat.cat/salutinternacional  
      Los viajeros también pueden solicitar visita a cualquier centro a través de los teléfonos 93 326 89 01 y 902 111 444
Desde este mes de julio, las personas que necesiten consejos y vacunación antes de irse de viaje a un país considerado de riesgo para la salud pueden pedir cita previa por Internet a cualquiera de las unidades de salud internacional del Instituto Catalán de la Salud (ICS) a través de la dirección www.ics.gencat.cat/salutinternacional. Esta opción se añade a la posibilidad de programar una visita a través de los teléfonos únicos 93 326 89 01 o bien 902 111 444, que también se utilizan para la programación de visitas a los centros de atención primaria.

El ICS dispone de nueve unidades de salud internacional en el territorio: Vall d'Hebron-Drassanes, Metropolitana Nord, Bellvitge, Baix Llobregat Centre, Anoia, Bages-Berguedà, Osona, Terres de l’Ebre y Lleida.

La unificación de la cita previa de salud internacional facilita el acceso a cualquiera de estas unidades, que tienen diferentes disponibilidades de fechas y horas. De este modo, cada viajero puede elegir a qué centro quiere pedir visita, de acuerdo con sus necesidades e independientemente de su área de residencia.

Las unidades de salud internacional del ICS ofrecen una amplia cartera de servicios, que incluye desde el consejo al viajero y la vacunación (información sobre medidas preventivas generales en viajes a cualquier país o zona del mundo, recomendación y administración de vacunas, recomendación y prescripción de tratamiento preventivo para la malaria, consejo de botiquín y visitas urgentes para viajes no planificados) hasta la atención a la patología importada después del viaje.

El año 2013 estos dispositivos atendieron un total de 32.077 personas. En cuanto a la actividad registrada, las nueve unidades realizaron 28.846 visitas de consejo al viajero, 60.960 vacunaciones y 3.231 visitas de atención a la patología importada.

Integración de la experiencia y el conocimiento en salud internacional

Desde el año 2013, el ICS cuenta con el Programa de salud internacional (PROSICS), que nació con el objetivo de integrar las unidades existentes en el territorio y su excelencia en los ámbitos de la atención y la vacunación del viajero internacional y de la atención a patologías importadas. En un entorno de constante y creciente intercambio internacional y de movimientos de personas, sean viajeros, cooperantes o inmigrantes, las implicaciones para la salud aconsejan la aplicación de medidas preventivas específicas y la existencia y potenciación de unidades especializadas que, cuando hay , atienden también patologías importadas. Además de la actividad asistencial, todas estas unidades desarrollan numerosas actividades docentes y de investigación.

Recientemente, la Unidad de Salud Internacional del Hospital de Santa Caterina de Salt, gestionada por el Institut d’Assistència Sanitària, se ha incorporado al PROSICS.