donabalafia amb els 44 anys de Moviment Veinal a Balàfia

About The Women's Sports Foundation from Women's Sports Foundation Activitats, promoció de la IGUALTAT, Xocolatades, Feminisme, Exposicions, presentacions de llibres i Conferències, una mica de tot, la millor programació per aquest any que encetem.

diumenge, 2 de desembre de 2012

NOU PLA ESTRATÈGIC DE POLÍTIQUES DE DONES

El Govern ha aprovat el Pla estratègic de polítiques de dones 2012-2015 

El Govern ha aprovat el Pla estratègic de polítiques de dones 2012-2015, que defineix les línies d’intervenció, els processos de treball i les directrius que han d’orientar l’activitat dels poders públics catalans cap a la igualtat efectiva de dones i homes, i donar resposta a les preocupacions, necessitats i aspiracions de les dones. Els objectius del pla són fer més eficaces totes les polítiques i actuacions governamentals incorporant la perspectiva de gènere, assolir la igualtat efectiva de dones i homes, i prevenir i actuar contra la violència masclista per aconseguir eradicar-la definitivament.
 
  •  El document defineix les línies de treball i les directrius que han d’orientar l’activitat dels poders públics catalans cap a la igualtat efectiva de dones i homes
  •  També incideix en la prevenció i l’actuació contra la violència masclista per aconseguir eradicar-la definitivament
 
 
Els objectius estratègics d’aquest Pla són:
 
  • Augmentar les accions encaminades a aconseguir la plena igualtat entre dones i homes al conjunt de la societat catalana, en tots els àmbits i sectors.
 
  • Incrementar el valor i la visibilització de l’emprenedoria, la carrera professional i el talent femení al mercat de treball.
 
  • Millorar la coordinació interdepartamental i la cooperació interinstitucional en l’àmbit de la promoció de la igualtat entre dones i homes.
 
  • Millorar els mecanismes per prevenir, detectar i eradicar la violència masclista.