donabalafia amb els 44 anys de Moviment Veinal a Balàfia

href="https://vimeo.com/313470669"> Taula Rodona Dona i Esport from Oliver Villas on Vimeo.

About The Women's Sports Foundation from Women's Sports Foundation Activitats, promoció de la IGUALTAT, EQUITAT, Feminisme, Exposicions, presentacions de llibres i Conferències, Xocolatades, una mica de tot, la millor programació per aquest any que encetem.

9 Taula rodona dona i esport from Oliver Villas on Vimeo.

dimarts, 6 de març del 2018

#8MjoFaigVaga :Veus que no veus. DECLARACIÓ INSTITUCIONAL

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL 8 DE MARÇ 2018  
Veus que no veus  
Per la visibilitat de les dones als mitjans de comunicació  
El dret a la igualtat efectiva entre dones i homes és un dels drets humans que ha estat,  sistemàticament,  més  vulnerat.  Històricament,  les  dones  han  encapçalat  moltes  revolucions per a la millora dels drets humans i socials. Malgrat aquesta lluita constant,  avui, en ple segle XXI, encara no hem aconseguit la igualtat efectiva. 
Els moviments feministes de tot el món reclamen que cal alçar les veus i fer‐se escoltar.  Per això, s’han unit en una “Vaga de totes” que reivindica, un cop més, els drets humans,  la igualtat efectiva de dones i homes en tots els àmbits, i el dret de les pròpies dones a  decidir sobre tot allò que les afecta, incloent‐hi el propi cos. 
L’androcentrisme  i  el  patriarcat  són  les  principals  causes  de  les  desigualtats  i  de  la  violència masclista i és aquesta realitat la que hem de combatre.  
A Catalunya volem enfortir les veus de les dones a tots els àmbits, tant en l’esfera pública  com en la privada, atès que, massa sovint, les opinions de les dones són silenciades o  situades en una posició inferior. Cal respectar les veus de les dones, no silenciar‐les i  ignorar‐les. Volem que les veus de les dones siguin lliures, visibles arreu de la societat, en  tots els sectors professionals, acadèmics, polítics i socials. Les veus de les dones són un  valor del qual cap societat en pot prescindir.  
Els mitjans de comunicació constitueixen una eina molt poderosa per a la transmissió de  valors i imaginaris igualitaris, però, malauradament, també per a la perpetuació de les  desigualtats entre dones i homes. Als mitjans de comunicació de Catalunya les opinions  de les dones continuen sent poc visibles. Actualment, les dones només  protagonitzen el  28% de les informacions. La veu autoritzada i pretesament més experta continua sent la  masculina.

Com a Govern i com a societat hem de vetllar perquè els continguts dels mitjans de  comunicació enforteixin les veus de les dones: difonent al màxim les seves aportacions,  exigint una comunicació amb perspectiva de gènere, eliminant barreres per a l’accés a les  TIC, convidant els mitjans a l’establiment de pautes d’autoregulació, elaborant guies de  recomanacions  de  comunicació  no  sexista,  promovent  eines  i  bones  pràctiques  per  garantir la presència paritària, tant a nivell de continguts com de professionals i d’equips  directius, ajustant les col∙laboracions i els ajuts d’acord amb allò que determina la Llei  d’Igualtat  efectiva  de  dones  i  homes,  i  oferint  suport  a  les  xarxes  de  periodistes  i  comunicadores que treballen per una comunicació respectuosa amb  les dones.