donabalafia amb els 44 anys de Moviment Veinal a Balàfia

href="https://vimeo.com/313470669"> Taula Rodona Dona i Esport from Oliver Villas on Vimeo.

About The Women's Sports Foundation from Women's Sports Foundation Activitats, promoció de la IGUALTAT, EQUITAT, Feminisme, Exposicions, presentacions de llibres i Conferències, Xocolatades, una mica de tot, la millor programació per aquest any que encetem.

9 Taula rodona dona i esport from Oliver Villas on Vimeo.

dijous, 23 de desembre del 2021

"ELLAS SON DE AQUÍ" EL DOCUMENTAL DE 5 ANYS D'EXPERIÈNCIES I PROMOCIÓ DE L'ESPORT FET PER DONES

 

Aquest reportatge audiovisual compsa les emocions, esforç, treball, empenta i alegria d'aquests darrers 5 anys. Es mostra també, la raó de ser d'EllasSonDeAquí. Una plataforma que té per objectiu donar visibilitat a les dones esportistes d'aquest país i dotar-les de recursos econòmics per poder dur a terme la pràctica esportiva i alhora la professionalització. 5 anys en què s'han implicat més de 900 esportistes de tot el territori espanyol, patrocinant-se 22 projectes esportius i lliurant més de 105.000 €. 5 anys de molt esforç, feina i passió, esperant poder celebrar-ne molts més.

 
Gràcies a totes les que heu format, formeu i formareu part d'aquest meravellós projecte

i Gràcies per compartir-lo

dimecres, 22 de desembre del 2021

FELICITACIÓ DE NADAL DE LES DONES DE BALÀFIA

 

AQUEST ANY HO FEM AMB UNA VERSIÓ LLIURE DE LA POESIA 
DE LA NÚRIA NIUBÓ CABAU.

UN VENT SENSE RECER
OMPLÍ LA QUIETA NIT

A L'HORITZÓ L'ESTEL
ANUNCIAVA EL MESSIES

ELL ENS DEIXA EN LLEGAT 
HUMILITAT I AMOR
SERENOR I SORORITAT

I PETITS GLOPS D'ALEGRIA
PER ENDOLCIR-NOS EL COR


US CONVIDEM A LLEGIR LES SEVES POESIES

CLIQUEU DAMUNT DE LA IMATGE DEL GRUP DE DONES


dilluns, 20 de desembre del 2021

#FARTES DEL TERRORISME MASCLISTA. ENS AFEGIM DONANT SUPORT A L' ACCIÓ PROPOSADA PER LA COORDINADORA CONTRA LES VIOÈNCIES MASCLISTES

 

Aquesta setmana han assassinat 3 dones i una bebè, i 3 menors han quedat orfes. Des de començament d'any, 75 dones i menors han estat assassinats per homes.

Les companyes de Sevilla, Las Cigarreras, ens conviden a sumar-nos a la seva iniciativa i hem elaborat cartells seguint el disseny de les darreres campanyes HARTAS del 25N.

 
El dimarts 21 de desembre es realitza una convocatòria davant dels ajuntaments de les nostres ciutats per mostrar la nostra repulsa i per exigir que la violència contra les dones es consideri una vegada emergència política i els governs actuïn en conseqüència i facin funcionar el Pacte d'Estat

divendres, 10 de desembre del 2021

Declaració Universal de Drets Humans. 10 de desembre de 1948

Article 1 Tots els éssers humans neixen lliures i iguals en dignitat i en drets. Són dotats de raó i de consciència, i han de comportar-se fraternalment els uns amb els altres. 
Article 2 Tothom té tots els drets i llibertats proclamats en aquesta Declaració, sense cap distinció de raça, color, sexe, llengua, religió, opinió política o de qualsevol altra mena, origen nacional o social, fortuna, naixement o altra condició. A més, no es farà cap distinció basada en l'estatut polític, jurídic o internacional del país o del territori al qual pertanyi una persona, tant si és independent com si està sota administració fiduciària, si no és autònom, o està sota qualsevol altra limitació de sobirania.
 Article 3 Tota persona té dret a la vida, a la llibertat i a la seva seguretat. 
Article 4 Ningú no serà sotmès a esclavitud o servitud: I'esclavitud i el tràfic d'esclaus són prohibits en totes llurs formes. 
Article 5 Ningú no serà sotmès a tortures ni a penes o tractes cruels, inhumans o degradants. 
Article 6 Tota persona té el dret arreu al reconeixement de la seva personalitat jurídica. 
Article 7 Tots són iguals davant la llei i tenen dret, sense cap distinció, a igual protecció per la llei. Tots tenen dret a igual protecció contra qualsevol discriminació que violi aquesta Declaració i contra qualsevol incitació a una tal discriminació. 
Article 8 Tota persona té dret a un recurs efectiu prop dels tribunals nacionals competents que l'empari contra actes que violin els seus drets fonamentals reconeguts per la constitució o per la llei. 
Article 9 Ningú no serà detingut, pres o desterrat arbitràriament. 
Article 10 Tota persona té dret, en condicions de plena igualtat, a ser escoltada públicament i amb justícia per un tribunal independent i imparcial, per a la determinacio dels seus drets i obligacions o per a l'examen de qualsevol acusació contra ella en matèria penal. 
Article 11 1. Tots els acusats d'un delicte tenen el dret que hom presumeixi la seva innocència fins que no es provi la seva culpabilitat segons la llei en un judici públic, en què hom li hagi assegurat totes les garanties necessàries per a la seva defensa.
Article 11 2. Ningú no serà condemnat per actes o omissions que en el moment que varen ésser comesos no eren delictius segons el dret nacional o internacional. Tampoc no s'imposarà cap pena superior a l'aplicable en el moment de cometre el delicte. 
Article 12 Ningú no serà objecte d'intromissions arbitràries en la seva vida privada, la seva família, el seu domicili o la seva correspondència, ni d'atacs al seu honor i reputació. Tothom té dret a la protecció de la llei contra tals intromissions o atacs. 
Article 13 1. Tota persona té dret a circular lliurement i a triar la seva residència dins les fronteres de cada Estat. 
Article 13 2. Tota persona té dret o sortir de qualsevol país, àdhuc el propi, i a retornar-hi. 
Article 14 1. En cas de persecució, tota persona té dret a cercar asil en altres països i a beneficiar-se'n. 
Article 14 2. Aquest dret no podrà ser invocat contra una persecució veritablement originada per delictes comuns o per actes oposats als objectius i principis de les Nacions Unides. 
Article 15 1. Tota persona té dret a una nacionalitat. 
Article 15 2. Ningú no serà privat arbitràriament de la seva nacionalitat, ni del dret de canviar de nacionalitat. 
Article 16 1. Els homes i les dones, a partir de l'edat núbil, tenen dret, sense cap restricció per motius de raça, nacionalitat o religió, a casar-se i a fundar una família. Gaudiran de drets iguals pel que fa al casament, durant el matrimoni i en la seva dissolució. 
Article 16 2. Nomes es realitzarà el casament amb el lliure i ple consentiment dels futurs esposos. 
Article 16 3. La família és l'element natural i fonamental de la societat i té dret a la protecció de la societat i de l'Estat. 
Article 17 1. Tota persona té dret a la propietat, individualment i col_lectiva. 
Article 17 2. Ningú no serà privat arbitràriament de la seva propietat. 
Article 18 Tota persona té dret a la llibertat de pensament, de consciència i de religió; aquest dret inclou la llibertat de canviar de religió o de creença, i la llibertat, individualment o col lectivament, en públic o en privat, de manifestar la seva religió o creença per mitjà de l'ensenyament, la pràctica, el culte i l'observança. 
Article 19 Tota persona té dret a la llibertat d'opinió i d'expressió; aquest dret inclou el de no ser molestat a causa de les pròpies opinions i el de cercar, rebre i difondre les informacions i les idees per qualsevol mitjà i sense límit de fronteres. Article 20 1. Tota persona té dret a la llibertat de reunió i d'associació pacífiques. 
Article 20 2. Ningú no pot ser obligat a pertànyer a una associació. 
Article 21 1. Tota persona té dret a participar en el govern del seu país, directament o per mitjà de representants lliurement elegits. 
Article 21 2. Tota persona té dret, en condicions d'igualtat, a accedir a les funcions públiques del seu país. 
Article 21 3. La voluntat del poble és el fonament de l'autoritat de l'Estat; aquesta voluntat ha d'expressar-se mitjançant eleccions autèntiques, que hauran de fer-se periòdicament per sufragi universal i igual i per vot secret o per altre procediment equivalent que garanteixi la llibertat del vot.
 Article 22 Tota persona, com a membre de la societat, té dret a la seguretat social i a obtenir, mitjançant l'esforç nacional i la cooperació internacional, segons l'organització i els recursos de cada país, la satisfacció dels drets econòmics, socials i culturals indispensables per a la seva dignitat i el lliure desenvolupament de la seva personalitat. 
Article 23 1. Tota persona té dret al treball, a la lliure elecció de la seva ocupació, a condicions equitatives i satisfactòries de treball, i a la protecció contra l'atur. 
Article 23 2. Tota persona, sense cap discriminació, té dret a salari igual per igual treball. 
Article 23 3. Tothom que treballa té dret a una remuneració equitativa i satisfactòria que asseguri per a ell i la seva família una existència conforme a la dignitat humana, completada, si cal, amb altres mitjans de protecció social. 
Article 23 4. Tothom té dret a constituir sindicats per a la defensa dels seus interessos i a afiliar-s'hi. 
Article 24 Tota persona té dret al descans i al lleure i, particularment, a una limitació raonable de la jornada de treball i a vacances periòdiques pagades. Article 25 1. Tota persona té dret a un nivell de vida que asseguri, per a ell i la seva família, la salut i el benestar, especialment quant a alimentació, vestir, habitatge, assistència mèdica i als serveis socials necessaris; també té dret a la seguretat en cas d'atur, malaltia, incapacitat, viduïtat, vellesa o altra manca de mitjans de subsistència independent de la seva voluntat. 
Article 25 2. La maternitat i la infantesa tenen dret a una cura i a una assistència especials. Tots els infants, nascuts d'un matrimoni o fora d'un matrimoni, gaudeixen d'igual protecció social. 
Article 26 1. Tota persona té dret a l'educació. L'educació serà gratuïta, si més no, en la instrucció elemental i fonamental. La instrucció elemental serà obligatòria. L'ensenyament tècnic i professional es posarà a l'abast de tothom, i l'accés a l'ensenyament superior serà igual per a tots en funció dels mèrits respectius. 
Article 26 2. L'educació tendirà al ple desenvolupament de la personalitat humana i a l'enfortiment del respecte als drets humans i a les llibertats fonamentals; promourà la comprensió, la tolerància i l'amistat entre totes les nacions i grups ètnics o religiosos, i fomentarà les activitats de les Nacions Unides per al manteniment de la pau.
Article 26 3. El pare i la mare tenen dret preferent d'escollir la mena d'educació que serà donada als seus fills. 
Article 27 1. Tota persona té dret a participar lliurement en la vida cultural de la comunitat, a gaudir de les arts i a participar i beneficiar-se del progrés científic. 
Article 27 2. Tota persona té dret a la protecció dels interessos morals i materials derivats de les produccions científiques, literàries o artístiques de què sigui autor. Article 28 Tota persona té dret a un ordre social i internacional en què els drets i llibertats proclamats en aquesta Declaració puguin ser plenament efectius. 
Article 29 1. Tota persona té deures envers la comunitat, ja que només en aquesta li és possible el lliure i ple desenvolupament de la seva personalitat.
 Article 29 2. En l'exercici dels drets i les llibertats, tothom estarà sotmès només a les limitacions establertes per la llei i únicament amb la finalitat d'assegurar el reconeixement i el respecte deguts als drets i llibertats dels altres i de complir les justes exigències de la moral, de l'ordre públic i del benestar general en una societat democràtica.
Article 29 3. Aquests drets i llibertats mai no podran ser exercits en oposició als objectius i principis de les Nacions Unides. 
Article 30 Res en aquesta Declaració no podrà interpretar-se en el sentit que doni cap dret a un Estat, a un grup o a una persona a emprendre activitats o a realitzar actes que tendeixin a la supressió de qualsevol dels drets i llibertats que s'hi enuncien

dijous, 9 de desembre del 2021

A L'AFGANISTAN LES DONES NO TENEN DRETS HUMANS. Si les volen silenciar nosaltres cridarem el doble!! Dissabte 10:00h davant del Centre Cívic de Balàfia

Avui a l’apunt al nostre bloc acabem la relació de prohibicions i maltractes que pateixen les dones afganeses i del dur camí que els toca passar sense que ningú faci res per evitar-ho !


18è No podran rentar la roba a cap plaça pública ni a rius o llacs.

19è Està completament prohibit utilitzar colors “sexuals” a la vestimenta, usar pantalons acampanats ni sota el burka, per la qual cosa la immensa majoria de les dones utilitza el negre per por que qualsevol altre color causi rebuig a la seva comunitat i siguin castigades.

20è Prohibit la publicació o difusió de qualsevol tipus d'imatge femenina a tot el país, ja sigui en publicitat, llibres aparadors…

21è Ningú no pot fotografiar, filmar o dibuixar dones o figures femenines.

22è Tots els mitjans de transport han de ser segregats per sexes perquè cap home s'ajunti amb cap dona.

23è Cap dona no té dret a l'ús dels banys públics en cap circumstància.

24º Cap sastre ni dissenyador o modista pot prendre mesures del cos femení.

25è Cap home no pot veure una dona dins de casa seva, per la qual cosa els està prohibit treure el cap a les finestres o balcons.

 26è Visitar un doctor en cas de malaltia també, per la qual cosa la seva assistència mèdica és veritablement precària, el nombre de doctores i infermeres és molt reduït.

27è També tenim prohibit crear negocis, manejar diners o tancar tractes, per això depenem econòmicament de l'home.

28º Cap dona té permís per pujar a un taxi sense el seu mahram

 29è Les dones tenen prohibit “celebrar” alguna cosa. No es poden reunir juntes per mostrar felicitat ni acudir a festivitats amb un propòsit lúdic.
divendres, 3 de desembre del 2021

Què passa amb les dones ciclistes a l'Afganistan?

 

L'arribada al poder dels talibans ha tallat en sec l'evolució de la societat afganesa. S'ha acabat la guerra, és veritat, però a quin preu?  s'han imposat limitacions i prohibicions que afecten especialment les dones. Des d'ara, i entre altres coses, les dones no podran practicar esport.
Abans de la guerra, a Kabul, per exemple, la societat s'estava modernitzant. Castigada pels anys de conflictes, el 60% de la població te menys de 25 anys; es gent que ha crescut sense els talibans a les ciutats i mostraven moltes inquietuds, emancipació, alliberament, lluita pels Drets Humans,   amb ús constant de les xarxes socials, activitats de participació social, lúdiques i culturals. 
Cliqueu a la fotografia per veure el reportatge sencer d' Issac Vilalta

dijous, 2 de desembre del 2021

Prohibit muntar en bicicleta o motocicleta. Restriccions i prohibicions imposades pels talibans a les donens i les nenes. Si les volen silenciar nosaltres cridarem el doble!

Aquestes són les 29 lleis que el règim talibà aplica a centenars de milers de dones.

 1º- Tota dona té prohibit treballar fora de casa. Només en uns casos comptats el règim pot atorgar un permís especial per a dones d'especial importància per a ells. Com pot ser el cas d'algunes infermeres o doctores a alguns hospitals, només per a alguns pacients i amb el permís dels seus esposos.

 2n El dret a sortir de casa està totalment prohibit sempre que la dona no vagi acompanyada del seu “mahram, home amb un parentiu proper com a marit, germà o pare.

3r L'educació és un dret que només pertany als nens. Les nenes no poden acudir a classe, ni a escoles o les universitats, fins i tot si els pares ensenyen les filles a casa, aquests corren el perill de ser castigats.

 4t Després de la infància tota dona ha de portar robes que li cobreixin totalment el cos, arribant a ser obligatori l'ús del Burka, perquè no se'ls pot veure ni tan sols el rostre.

 5è Una dona que sigui acusada de mantenir qualsevol tipus de relació fora del matrimoni amb un altre home serà acusada i castigada amb la lapidació en públic.

 6è Es prohibeix a tot el territori taliban l'ús de qualsevol tipus de cosmètic, de fet, en règims anteriors van ser reportats casos d'amputació de dits i extremitats pel simple fet de pintar-se les ungles.

 7è Tant les nenes com les dones tenen prohibit mostrar els seus turmells amb el càstig de fuetejar-les en públic si això passa.

8è Totes les dones que no vesteixin conforme a les regles extremistes o que no vagin acompanyades del seu mahram podran ser castigades amb pallisses, abusos verbals o assots en públic.

 9è Tota dona té prohibit parlar en públic o donar la mà a qualsevol home que no sigui parent proper.

 10è Cap desconegut pot sentir ni tan sols la veu d'una dona, és a dir. Les dones tenen estrictament prohibit parlar i fins i tot riure en públic.

 11è L'ús de talons també es considera un delicte. Si a la prohibició anterior la dona no podia parlar en públic, en aquest cas l'home no pot sentir caminar una dona, en cas que l'escoltés la dona seria la culpable i castigada.

 15è les dones no poden tenir presència en mitjans públics com televisió, ràdio o mítings polítics.

 16è Evidentment, la dona, “com a ser inferior” tampoc no pot realitzar cap tipus d'activitat pública quedant vetada per a qualsevol pràctica esportiva.

 17è Cap dona no té permès l'ús de bicicletes ni motocicletes.