donabalafia amb els 44 anys de Moviment Veinal a Balàfia

href="https://vimeo.com/313470669"> Taula Rodona Dona i Esport from Oliver Villas on Vimeo.

About The Women's Sports Foundation from Women's Sports Foundation Activitats, promoció de la IGUALTAT, EQUITAT, Feminisme, Exposicions, presentacions de llibres i Conferències, Xocolatades, una mica de tot, la millor programació per aquest any que encetem.

9 Taula rodona dona i esport from Oliver Villas on Vimeo.

dimecres, 31 de desembre del 2014

Per acabar l'any, la Sònia ens regala la seva poesia i ens fa pensar!

Totes són boniques,
però, per mi aquesta és una de  les millors; 
potser per què és la darrera de l'any, 
potser al escoltar-la és la que millor he entès, 
potser per què m’ha recordat la inutilitat de la guerra.

BATALLES
He tornat a sentir 
els trets i l'horror d'una guerra.
He vist una mare plorant
i un nen perdut.
He trobat un vell ferit
i l'agònica mort d'un soldat;
i després he sofert el vertigen
d'aquell cor que ha marxat.
M´he vist les mans clivellades,
m'he sentit sol, m'he sentit nu
dins la boira tenyida de roig
de la sang i la terra enyorada.
Quan podré tornar
a veure el meu cel,
casa meva i l'amor
que m'hi empara?
Com estic tip,
de la guerra lliurada
en nom del gran Déu,
i de la batalla conclosa
en nom de l'home!

dimarts, 30 de desembre del 2014

dimecres, 17 de desembre del 2014

PROGRAMA DE FESTES DE NADAL A BALÀFIA


CONSELL NACIONAL DE DONES DE CATALUNYA

El dissabte  vam anar a  Manresa a la reunió constitutiva del Consell Nacional de  Dones de Catalunya. Les Assemblees Territorials de Dones de Catalunya impulsen la participació de la xarxa associativa femenina en les polítiques de dones que realitza el Govern de la Generalitat de Catalunya.

El Consell és un òrgan participatiu i consultiu de l'ICD, organisme adscrit al Departament de Benestar Social, i està format per representants de més de 345 entitats de dones de Catalunya. A través d'aquest Consell, les entitats de dones esdevenen interlocutores de les polítiques que fa el Govern de la Generalitat, en especial els plans específics de dones.

Imatge de la Permanent a Barcelona
Els grups de treball d'aquest Consell aprofundeixen en temes relacionats amb les polítiques de dones, realitzen dictàmens i propostes d'actuació en aquest àmbit, i l'avaluació de l'acompliment dels plans de les polítiques de dones a Catalunya. Actualment hi ha formats vuit grups de treball que fan seguiment de les polítiques del Govern.
El Consell també compta amb la participació de les Assemblees Territorials de Dones de Catalunya, que representen l'equilibri territorial i impulsen la participació de les dones a tot el territori. Així, el Consell és un òrgan ampli, participatiu i plural, que dóna cabuda a la màxima representació de la diversitat del moviment associatiu de dones de Catalunya.

dilluns, 15 de desembre del 2014

Preparant :ONU 2015. 59 sessió del CSW sobre els progressos aconseguits en la implementació de la Declaració i Plataforma d'Acció de Beijing, 20 anys després. Avui presentem CNDE

http://www.bcn.cat/tjussana/cnde/c1.htm
EL CONSELL NACIONAL DE DONES D'ESPANYA (CNDE) és un organisme federatiu d'àmbit nacional els Estatuts del qual foren aprovats i inscrits al registre d'Associacions del Ministeri de l'interior el 9 de juny de 1980. El seu Comité Executiu i la seva secretaría són a Barcelona.
Els seus objectius prioritaris són:
a) Els drets humans i especialment les referents a dones.
b) La integració de les dones dins els òrgans de decisió.
c) Acció internacional.
 Declaració del CONSEJO NACIONAL DE MUJERES de Espanya.  Referent al tema prioritari de la 59 sessió del CSW sobre els progressos aconseguits en la implementació de la Declaració i Plataforma d'Acció de Beijing, 20 anys després de la seva adopció en la Quarta Conferència Mundial sobre la Dona de 1995.
El 2015 es complirà el 20è aniversari de la Declaració i la Plataforma d'Acció de Beijing, document subscrit per 189 països en la IV Conferència Mundial sobre la Dona. Aquesta conferència de Nacions Unides va significar un abans i un després en el marc dels drets de les dones, ja que incorpora tractats anteriors com el de la CEDAW. La Plataforma va establir dotze àrees d'especial rellevància en la lluita per l'equitat de gènere i va assenyalar les mesures necessàries per eliminar els obstacles que impedeixen l'avanç de les dones. I encara que no és un document jurídicament vinculant, serveix com a guia política per governs, institucions, organitzacions no governamentals. La Declaració reconeix que aconseguir la igualtat de gènere i l'apoderament de la dona són mitjans eficaços per combatre la pobresa, la fam i les malalties i per estimular un desenvolupament veritablement sostenible.
De la Declaració del Mil·lenni es van derivar els 8 Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni (ODM) que, amb terminis específics i indicadors mesurables, han servit com a punts de referència valuosos per supervisar i informar sobre el progrés i l'assoliment de resultats obtinguts.
Gairebé 20 anys després d'aquesta conferència que, com recollia el seu lema, es va proposar "Mirar el món amb ulls de dona", podem avaluar com s'ha implementat i veure com de lluny encara estem d'aconseguir plenament els objectius marcats el 1995.
Fins i tot amb els progressos realitzats fins a la data per tal d'aconseguir la igualtat entre els gèneres i l'apoderament de la dona, destaquem els desafiaments i obstacles que encara s'oposen a l'aplicació de la Declaració i Plataforma d'Acció de Beijing i dels documents finals del vintè tercer període extraordinari de sessions de l'Assemblea General i, en aquest sentit, ens comprometem a exigir que s'adoptin noves mesures per vetllar per la seva aplicació plena i eficaç i volem destacar la necessitat de vetllar per la integració d'una perspectiva de gènere en la reunió plenària d'alt nivell de l'Assemblea General dedicada a accelerar el progrés cap a l'assoliment de tots els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni establerts per al 2015.
Durant aquests anys hem instat al sistema de les Nacions Unides, a les organitzacions internacionals i regionals ia tots els sectors de la societat civil, incloses les organitzacions no governamentals, així com a tots els homes i dones, a comprometre plenament ia intensificar les seves contribucions amb vista a l'aplicació de la Declaració i Plataforma d'Acció de Beijing i dels documents finals del vintè tercer període extraordinari de sessions de l'Assemblea General.
La igualtat entre els gèneres i l'apoderament de la dona constitueixen un objectiu fonamental del desenvolupament i un mitjà important per assolir tots els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni. Si bé els Objectius tercer i cinquè es refereixen a qüestions de gènere concretes, tots els objectius tenen aspectes que evidentment es relacionen amb la igualtat entre els gèneres. S'han aconseguit progressos, però han estat lents i desiguals. Per això durant aquest temps s'ha assenyalat la necessitat de seguir reforçant els vincles entre l'aplicació de la Plataforma d'Acció i l'assoliment dels Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni. Cal articular i abordar de manera més clara les perspectives de gènere en les estratègies encaminades a assolir tots els objectius als nivells nacional i local. També cal establir millors mecanismes i instruments per garantir la rendició de comptes dels Estats i altres parts interessades pel que fa a la promoció de la igualtat entre els gèneres i l'apoderament de la dona en tots els sectors.
L'educació exerceix una funció crucial en l'apoderament de les dones i les nenes. Les bones pràctiques, com l'abolició dels drets de matrícula, han permès avançar fermament cap a l'assoliment dels objectius internacionals de millorar l'accés de les nenes a l'educació, en particular a l'ensenyament primari. No obstant això, els progressos continuen sent desiguals entre les regions i entre els països i dins d'ells. L'exclusió social, política, i econòmica de les dones i les nenes s'agreuja per les desigualtats espacials per als que viuen en zones rurals o en barris amuntegats. Les barreres estructurals en les esferes econòmica, social, política i cultural produeixen i reforcen les desigualtats de gènere i serveixen com obstacles a la realització dels OMD per a les dones i les nenes.
L'ensenyament secundari i universitari segueix sent essencial per oferir més oportunitats a les dones i les nenes. L'educació no escolar, inclosos els programes de formació professional, són un complement important de l'educació escolar.
Com a conseqüència de les dificultats econòmiques i de les desigualtats de gènere en el món, dones i nenes són les que tenen més risc d'abandonar l'escola, tenen més risc de reduir la quantitat o la qualitat de la seva alimentació, renunciar al tractament mèdic, tenen més risc de prostituir-se per sobreviure i romanen en una posició de desavantatge en termes d'accés a l'ocupació productiu, amb més de la meitat de les dones del món en l'ocupació vulnerable. A més, la càrrega de treball recau en les dones i les nenes per complir amb les necessitats de la família, que limita les oportunitats de les dones per a una educació o un treball remunerat.
La manca de control i la falta d'accés igualitari als recursos econòmics i financers, la manca l'accés a la protecció social, a l'educació i formació, són factors que es combinen per reforçar desigualtats perquè més dones i nenes es empobreixin i que s'han vist aguditzades davant la crisi mundial a nivell econòmic dels últims anys, sumat a la manca de seguretat de la integritat de dones i nenes a través de desaparicions i segrestos massius en diferents punts del planeta.
Davant aquesta situació, el CNDE, proposa:
- Que els Estats incorporin la perspectiva de gènere en les seves polítiques socials i econòmiques, incloses les estratègies de desenvolupament i de reducció de la pobresa i mesures connexes, ja que avaluïn fins a quin punt les polítiques, programes i activitats aborden amb eficàcia les necessitats, prioritats i contribucions de les dones i els homes, per tal de garantir que la formulació i aplicació de les estratègies pertinents contribueixi a l'empoderament econòmic de la dona;
- Que es formulin i apliquin polítiques i programes específics per promoure l'apoderament econòmic de la dona, en particular millorant l'accés d'aquestes a l'ocupació plena i productiva i el treball decent per a tothom, i donant suport a les capacitats i iniciatives empresarials de la dona, a fi de garantir la generació sostenible d'ingressos suficients;
- Que s'ocupin de manera prioritària de determinar i intentar solucionar la desigualtat en l'accés de la dona als recursos econòmics i financers, inclosos l'ocupació, la seguretat social i recursos productius com la terra, els béns i els recursos naturals, crèdits i tecnologies apropiades ja que estudiïn la possibilitat d'aprovar lleis i aplicar polítiques nacionals més eficaces a això;
- Que milloren l'aplicació de polítiques que repercuteixin també en l'apoderament econòmic de la dona en relació amb l'accés a l'educació durant tota la vida, la utilització de tecnologies de la informació i les comunicacions en programes d'educació d'adults i formació professional, i l'eradicació de l'analfabetisme;
- Exigir més voluntat política i lideratge, a l'hora d'adoptar les resolucions que demanen per a l'aplicació de les mesures necessàries per aconseguir que l'agenda post 2015 que ha d'arribar sigui més eficient i ràpida.
Llevat que integri la perspectiva de gènere en les polítiques socials i econòmiques, l'èxit en l'assoliment dels nous objectius per al desenvolupament per a les dones i nenes seguirà sent esquiu, insuficient i injust.
http://www.unwomen.org/es/csw/csw59-2015

dijous, 11 de desembre del 2014

CASAL DE NADAL


https://www.facebook.com/events/1564748393757657/?ref_dashboard_filter=calendar
 L' AVV. Balàfia i donabalàfia associació amb la direcció de Punt d'Estudi oferta un Casal de Nadal "English" per als infants del barri i la ciutat al Centre Cívic de Balàfia.
La proposta basada en fer les activitats en Anglès permet la conciliació familiar a un preu més que raonable on els nens i nenes a partir de 3 anys faran cuina manualitats i descobriran en anglès com es viu el Nadal en altres contrades.
Els 5 dies surten per 45 €, i amb la possibilitat de  anar-hi  dies  a 12€, l'estructura dels continguts i activitats així ho permet. També és pot accedir amb uin petit suplement a una opció d'acollida. L'horari es de 9:00 a 13:30 h. els dies 29,30 i 31 desembre  i 2 i 5 de gener.
INSCRIPCIONS
Al Centre Cívic de Balàfia:
9 i 10 de desembre de 17 a 18.30h
A Punt d’Estudi:
Del 24 de novembre al 17 de desembre
Per Internet:
Del 24 de novembre al 17 de desembre
www.puntdestudi.com
 
ACTIVITATS
En totes les activitats es
fomentarà l’ús de l’anglès
Good Morning
Bon dia
Young Scientists
Joves Científics
Crafts
Manualitats
Christmas in other countries
Nadal en altres països
Cooking
Cuina
I molt, molt més!!!
 
Per a més informació:
Tel. 973 228 860 — 669 863 851

dimecres, 10 de desembre del 2014

MIREIA BELMONTE : 3 ORS I UNA PLATA. FINA WORLD CUP a DOHA

Torna a casa exultant amb quatre medalles d'or ...GRAN. MOLT GRAN !!

La nedadora, amb una gran actuació en els mundials de piscina curta de Doha (Qatar), ha arribat aquest dilluns a Barcelona amb les seves quatre medalles d'or i ha pronosticat un 2015 d'èxits. "Ha anat bé aquest 2014 i és l'inici del que vindrà als mundials de Kazan (Rússia) i, en un any i mig, en els Jocs de Río", ha dit la nedadora catalana a l'aeroport del Prat, on l'han rebut familiars i el seu gos, London.
http://www.ara.cat/esports/mes_esports/natacio/Belmonte-arriba-exultant-Barcelona-pronostica_0_1262873837.html

dilluns, 8 de desembre del 2014

Dijous 18 de desembre ( a les 18 h) : xerrada L'advocada respon... sobre Les pensions per aliments als fills i filles. Conseqüència de l'impagament a càrrec de la lletrada M. Pilar AragüésEls tallers itinerants que farem al Centre Cívic de Balàfia a petició de DonaBàlàfia Associació i Vocalia de la Dona de l'AV de Balàfia, són una bona manera de descentralitzar i apropar les activitats del Casal de la Dona als barris i donar un servei de qualitat per a un col·lectiu avid de sensacions i interrelacions.
 

divendres, 5 de desembre del 2014

13 de desembre, BALÀFIA SOLIDÀRIA!!


Montserrat Abelló, un plaer recordar-la!! : COM CAU LA TARDA

Ens acostem a la figura de la poeta i traductora catalana Montserrat Abelló, desapareguda el mes de setembre passat. 
Ho fem a través de tres tasts. Totes sabrem per què escriu i per què escriu el que escriu.

dijous, 4 de desembre del 2014

13 de desembre :BALÀFIA SOLIDÀRIA

ACTIVITATS POPULARS

La mobilització de la societat catalana entorn de La Marató de TV3 és un dels trets que converteix aquest programa en un esdeveniment únic, en una festa col•lectiva que transcendeix el plató televisiu.
Per cada nova edició de La Marató, la ciutadania pren la iniciativa en l'organització d'actes festius que tenen com a objectiu incrementar el marcador del programa. Són moltes les fórmules que les entitats ideen per recaptar diners en un ambient participatiu i solidari. Així, trobem que en el miler d'activitats que s'organitzen cada any hi ha concerts, competicions esportives, festivals, caminades o dinars, per esmentar-ne alguns exemples. Però, més enllà dels diners recollits, les activitats populars converteixen el dia de La Marató en una festa fixa del calendari que caldrà marcar en vermell.
 A BALÀFIA http://www.tv3.cat/marato/activitats/segria/

dimarts, 2 de desembre del 2014

dia 4, TALLER DE FULLS DE PAPER 19:00H. CENTRE CÍVIC DE BALÀFIA

Fases del taller de reciclatge
Es prepara la pasta de paper retallant en petits trossos amb les mans ja que
és important que les fibres de
paper quedin descobertes. 
A continuació es fica el paper en un
poal i aigua per a què
durant dos o tres dies pugui
reposar. Es tritura la mescla
una vegada reposada, amb
una batedora per a obtenir una
mescla totalment homogènia...
SI VOLEU SABER COM ACABA...
US ESPEREM A BALÀFIA 
19:00H. CENTRE CÍVIC DE BALÀFIA
Els dies 4 i 11 de desembre


dilluns, 1 de desembre del 2014

1 de desembre, es commemora el Dia Mundial de Lluita contra la Sida (DMS),

A donabalafia associació recordem un any més el dia 1 de desembre, dia mundial del la lluita contra la SIDA, és el dia escollit per Nacions Unides per recordar i donar a conèixer al món l'epidèmia global de la sida causada per la extensió de la infecció del VIH. Encara ens resta encara un llarg camí per acabar  el combat contra l’epidèmia del VIH. Trenta milions de persones han perdut la vida infectades per la SIDA des de la identificació del virus. La infecció i mort per VIH es viu com una realitat quotidiana habitual en aquelles àrees del món on també hi regnen la misèria i la fam. Allà on el descobriment de nous medicaments han fet de la SIDA una síndrome crònica, els prejudicis i l’estigma de la serofòbia segueixen sotmetent i marginant les persones infectades.
Educació sexual integral: contra la SIDA i per unes relacions lliures. Reivindiquem el dret al coneixement de la nostra salut i la nostra sexualitat com un dret universal inalienable i indispensable. L’educació és el mecanisme de prevenció més efectiu per garantir unes relacions sexuals sanes i és alhora l’arma més potent per poder gaudir de la nostra sexualitat amb absoluta llibertat. Cal combatre la moral patriarcal i conservadora, que converteix en un tabú tot allò que envolta el sexe perquè ens limita sistemàticament l’accés a informació sobre pràctiques sexuals segures i ens aboca a pràctiques de risc nefastes.   A les escoles, als instituts, arreu, mantinguem viva la batalla per una educació lliure de tabús, prejudicis i homofòbia.
Aquest dia s' ofereix una possibilitat de sensibilització única per a informar a la població sobre la pandèmia i per oferir missatges que promoguin la prevenció davant la infecció del VIH.

divendres, 28 de novembre del 2014

T'esperem agraïdes, Sònia Carrasco

ESPERA

 Tota la vida és una espera migrant,
trista alguns cops, llarga alguns altres,
amarga i cruel amb el cor i la sang,
o innocent, dolça, tendra
com l'amor de la mare.

Espera la pluja el blat ja sembrat,
espera, batut, que l'home l'aplegui;
espera l'ametlla el setembre marcit,
les mans revellides que l'acabin de batre.

Espera al nounat el ventre crescut,
com es mou i com plora la vegada primera,
com fidel un ocell cuida el seu ou,
esperant altre cop  la cria i pendent que el rapaç,
no s'endugui el seu fill en la nit matussera.

Però jo no vull esperar el minut que he extraviat,
jo no vull esperar dins un vers la paraula adequada;
no vull esperar a recollir tot allò que ha caigut
i no vull acabar perdent, per mor de l’espera
tot allò que he estimat alguna vegada...

http://www.museudelperfum.net/?id=51680&q=ca/consulta/cases/consulta

ESPERANT... (ROBERT CHAUVEAU)