donabalafia amb els 44 anys de Moviment Veinal a Balàfia

href="https://vimeo.com/313470669"> Taula Rodona Dona i Esport from Oliver Villas on Vimeo.

About The Women's Sports Foundation from Women's Sports Foundation Activitats, promoció de la IGUALTAT, EQUITAT, Feminisme, Exposicions, presentacions de llibres i Conferències, Xocolatades, una mica de tot, la millor programació per aquest any que encetem.

9 Taula rodona dona i esport from Oliver Villas on Vimeo.

dilluns, 30 de març del 2015

Aquests dies s'ha de parlar de la Proposició de llei d’Igualtat efectiva entre Dones i Homes:CNDC-Comissió d’Igualtat de les Persones del Parlament de Catalunya, 26 de març de 2015. Aquest apunt vol ser un petit homenatge a la desapareguda periodista i escriptora Margarita Rivière

Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
Exposició de motius
 L’Estatut d’autonomia de Catalunya recull un model de societat que es basa en dos grans eixos: garantir els drets de les dones a desenvolupar llur personalitat lliures de qualsevol discriminació, i garantir que la perspectiva de gènere impregni les polítiques dels poders públics de Catalunya. Els poders públics de Catalunya han de promoure el valor de l’equitat de gènere. Inclou l’establiment d’accions positives per a aconseguir eradicar la discriminació per raó de sexe que s’han d’executar amb caràcter unitari per a tot el territori de Catalunya. El principi d’igualtat és un principi bàsic reconegut per la Constitució, l’Estatut i l’ordenament internacional. L’exercici del dret a la igualtat d’oportunitats s’ha de garantir al llarg de tota la vida i atenent totes les facetes del desenvolupament personal.

http://www.vilaweb.cat/noticia/4238129/20150329/mort-periodista-escriptora-margarita-riviere.html

La Convenció sobre l’eliminació de totes les formes de discriminació contra la dona, aprovada per l’Assemblea General de l’ONU el desembre del 1979. La Conferència de Viena del 1993 de les Nacions Unides proclamà que els drets de les dones formen una part inalienable, integral i indivisible dels drets humans universals i que la participació igualitària de les dones en tots els àmbits de la vida i l’eradicació de tota forma de discriminació són objectius prioritaris de la comunitat internacional. La Conferència de Beijing del 1995 i les posteriors revisions, reafirmaren i ampliaren aquesta perspectiva amb l’objectiu de garantir universalment els drets de les dones.
Les finalitats d’aquesta llei són:
a) Eliminar les discriminacions i la invisibilitat que han patit històricament les dones.
b) Reconèixer i tenir en compte el paper social i econòmic de les tasques familiars, domèstiques i de cura de persones.
c) Afavorir una distribució coresponsable entre dones i homes del treball de mercat i del treball domèstic, en el marc d’un model de societat sostenible.
d) Propiciar un marc favorable perquè el paper de les dones aporti tot el seu potencial al progrés i la transformació social i econòmica.
e) Vetllar perquè les polítiques públiques:
1r. S’adrecin a l’eliminació dels obstacles i les barreres per raó de sexe que dificulten el ple exercici dels drets de les persones.
2n. Permetin el lliure desenvolupament de la personalitat i capacitat de les persones i l’exercici efectiu de la plena ciutadania.
3r. Permetin que dones i homes participin en condicions d’igualtat efectiva en la vida política, social, econòmica i cultural.
4t. Afirmin i garanteixin l’autonomia i la llibertat de les dones perquè puguin desenvolupar llurs capacitats i dirigir la pròpia vida.
5è. Estableixin les condicions per a eliminar la discriminació de les dones i per a promoure’n l’apoderament.
f) Prevenir i eradicar la violència masclista.
g) Reconèixer el dret de les dones al propi cos, el dret al lliure desenvolupament de la identitat i orientació sexuals i els drets sexuals i reproductius, i garantir-ne la lliure decisió, d’acord amb el que estableix la legislació vigent.