donabalafia amb els 44 anys de Moviment Veinal a Balàfia

href="https://vimeo.com/313470669"> Taula Rodona Dona i Esport from Oliver Villas on Vimeo.

About The Women's Sports Foundation from Women's Sports Foundation Activitats, promoció de la IGUALTAT, EQUITAT, Feminisme, Exposicions, presentacions de llibres i Conferències, Xocolatades, una mica de tot, la millor programació per aquest any que encetem.

9 Taula rodona dona i esport from Oliver Villas on Vimeo.

divendres, 10 de març de 2023

L’educació, una eina d’avenç per a les dones. En la commemoració del 8M lamentem la situació que pateixen milers de nenes i dones al món

Mantenir les dones i les nenes fora del sistema escolar i de l’educació és un atemptat contra els drets humans

 Per saber-ne més, cliequeu damunt de la fotografia

Accions clau de la Comissió EUROPEA :
 - Donarà suport al foment de la igualtat entre els sexes en l'aplicació de tots els aspectes i totes les iniciatives emblemàtiques de l'Estratègia Europa 2020, especialment pel que fa a la definició i l'aplicació de mesures nacionals pertinents, ja sigui donant suport tècnic o aportant el suport dels Fons Estructurals i dels altres programes importants de finançament, com el Setè Programa Marc de Recerca. Supervisarà estretament, en el context de les directrius d'ocupació i de l'avaluació de les polítiques nacionals d'ocupació, les polítiques adoptades als Estats membres per reforçar la igualtat al mercat de treball i impulsar la integració social de les dones.

- Promourà lesperit empresarial i lactivitat autònoma de les dones.

- Avaluarà les disparitats persistents en relació amb els permisos per motius familiars, com ara el permís de paternitat i el permís per a cures, i les possibilitats de reduir-les. Consulteu els interlocutors socials sobre altres mesures, de conformitat amb l'article 154 del TFUE.

- Informarà sobre els resultats dels estats membres pel que fa a l'oferta d'escoles bressol.

- Promourà la igualtat entre els sexes en totes les iniciatives relacionades amb la immigració i la integració dels immigrants.

2. SALARI IGUAL A TREBALL IGUAL I TREBALL D'IGUAL VALOR

El principi d'igualtat de retribució per a homes i dones per una feina igual està consagrat als Tractats de la UE. Tot i això, la disparitat salarial (mitjana de la diferència entre els ingressos bruts per hora d'homes i dones en tots els sectors de l'economia) continua sent, a tota la UE, del 17,8 %, amb valors que van des de el 30,9% a Estònia, el 26,2% a la República Txeca, el 25,5% a Àustria i el 23,2% a Alemanya fins al 4,9% a Itàlia, el 8,5% a Eslovènia o el 9% a Bèlgica i Romania[16]. Clarament, aquesta és una situació que ha de canviar amb el temps, si s'atén l'esperit dels Tractats de la UE.

Les causes profundes de la diferència de retribució entre homes i dones van molt més enllà de la qüestió de la igualtat salarial per una feina igual. Hi ha una disparitat clara entre el nivell d'estudis que assoleixen les dones i les seves perspectives professionals, per la qual cosa cal prestar especial atenció a la transició entre l'educació i el mercat laboral. Les causes de la disparitat salarial també procedeixen de la segregació al mercat laboral, ja que les dones i els homes encara tendeixen a treballar en sectors i tasques diferents. D'una banda, les unes o les altres estan sobrerepresentades en determinats sectors, i les feines «femenines» (principalment l'atenció sanitària, l'educació i l'administració pública) solen ser, en general, menys valorades que les professions típicament masculines. D'altra banda,

El desfasament salarial reflecteix també altres desigualtats laborals que afecten sobretot les dones, com ara la càrrega desproporcionada de les responsabilitats familiars i les dificultats per conciliar el treball amb la vida privada. Moltes dones treballen a temps parcial o amb contractes atípics: si bé això els permet seguir integrades al mercat de treball mentre porten endavant les seves responsabilitats familiars, també pot tenir un impacte negatiu en el nivell de salari, l'evolució de la seva carrera, les seves perspectives de promoció i les seues pensions[17].

3. Igualtat en la presa de decisions

A la majoria dels Estats membres, les dones continuen estant infrarepresentades en els processos i llocs de decisió, en especial als nivells més alts, malgrat constituir gairebé la meitat de la mà d'obra i més de la meitat dels nous llicenciats universitaris de la UE.

Si bé és cert que s'avança cap a un equilibri entre homes i dones en la presa de decisions polítiques, encara queda molt per fer: de mitjana, només un de cada quatre membres dels parlaments o ministres dels governs nacionals és una dona[ 18].

A l'economia, la presència femenina és inferior a la masculina a tots els nivells de gestió i presa de decisions. Al Consell d'Administració de les principals empreses amb cotització a la borsa de la UE, les dones ocupen un de cada deu seients, i només ho presideixen en un 3 %. Les investigacions mostren que la diversitat és rendible i que hi ha una correlació directa entre la presència de dones en posicions directives i el rendiment de les empreses.

L'objectiu que es va fixar la UE el 2005 que el 25 % dels llocs directius al sector públic de la investigació estigués ocupat per dones és lluny d'assolir-se, ja que només un 19 % dels professors universitaris titulars són dones[19]. El desequilibri entre homes i dones en la ciència i la recerca continua sent un obstacle important per a l'objectiu europeu d'augmentar la competitivitat i de valorar al màxim el potencial d'innovació.

La Comissió aplicarà les mateixes normes que demana a altres que apliquin, fent els esforços necessaris per millorar la representació equilibrada dhomes i dones en el seu personal, especialment en les posicions amb responsabilitat decisòria.

Dones de la Companyia de Tramvies de Barcelona, S.A., confiscada durant la guerra civil espanyola. ANC: Fons Brangulí, signatura 073517, codi unitat 27091

Noticia: Brussel·les, 5 de març de 2020. La Comissió Europea presenta la seva estratègia per la igualtat entre dones i homes a Europa. Si bé la UE és líder mundial pel que fa a la igualtat de gènere i en les últimes dècades s’han fet molts progressos en aquest tema, encara es produeixen actes de violència de gènere i subsisteixen els estereotips: a la UE una de cada tres dones ha estat objecte de violència física o sexual. Tot i que cada vegada hi ha més dones amb títols universitaris, continuen guanyant una mitjana del 16 % menys que els homes i només representen el 8 % dels CEOs de les empreses més grans de la UE.

Per resoldre aquesta qüestió, l’estratègia d’igualtat de gènere 2020-2025 estableix un seguit de mesures amb vista als propers cinc anys per garantir que la Comissió inclogui la igualtat de gènere en tots els àmbits polítics de la UE. A més, aquesta estratègia descriu la manera com la Comissió respectarà la promesa feta per la presidenta von der Leyen perquè Europa ofereixi les mateixes oportunitats a tots aquells que comparteixen les mateixes aspiracions, siguin homes o dones.

«La igualtat de gènere és un principi fonamental de la Unió Europea, però encara no és una realitat. A l’empresa, a la política i a tota la societat només podrem aprofitar tot el nostre potencial si fem servir tot el nostre talent i tota la diversitat que ens caracteritza. Ja n’hi ha prou de fer servir només la meitat de la població, la meitat de les idees o la meitat de les nostres energies. Mitjançant l’estratègia d’igualtat de gènere volem progressar més i més ràpidament en el foment de la igualtat entre homes i dones», ha declarat avui la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen.

«Val a dir que Europa és un bon lloc per a les dones malgrat totes les deficiències que encara s’hi donen. Arran de les transformacions tant importants que està experimentant la nostra societat, sia ecològiques o digitals, hem de garantir, tot i així, que les dones i els homes tinguin les mateixes oportunitats i que les desigualtats no s’agreugin encara més amb tots aquests canvis que estem vivint. Ans al contrari, hem de crear les condicions perquè les dones siguin les garants d’una transformació justa a la feina i a la vida privada», ha declarat avui també la vicepresidenta de Valors i Transparència, Věra Jourová. (https://ca.wikipedia.org/wiki/V%C4%9Bra_Jourov%C3%A1) Per saber-ne més, cliequeu damunt de la fotografia