donabalafia amb els 44 anys de Moviment Veinal a Balàfia

href="https://vimeo.com/313470669"> Taula Rodona Dona i Esport from Oliver Villas on Vimeo.

About The Women's Sports Foundation from Women's Sports Foundation Activitats, promoció de la IGUALTAT, EQUITAT, Feminisme, Exposicions, presentacions de llibres i Conferències, Xocolatades, una mica de tot, la millor programació per aquest any que encetem.

9 Taula rodona dona i esport from Oliver Villas on Vimeo.

dimarts, 19 de gener de 2016

Les polítiques de dones s'adscriuen al Departament de la Presidència, això ha de servir per revitalitzar les polítiques d'igualtat. És necessiten Nous Plans Estratègics de Polítiques de Dones.


  • Les polítiques de dones s'adscriuen al Departament de la Presidència  (14.01.2016)
    El DECRET 2/2016, de 13 de gener, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l' Administració de la Generalitat de Catalunya determina, entre altres, que les polítiques de dones corresponen a l'àmbit de competència del Departament de la Presidència, d'acord amb el que estableix la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes. L' Institut Català de les Dones resta adscrit al Departament de la Presidència. És necessiten nous Plans estratègics de Polítiques de dones,  aquests,  són documents que defineixen les línies de treball i les directrius que orienten l'activitat dels poders públics catalans cap a la igualtat efectiva de dones i homes. 
  • A Lleida el II Pla Municipal de Polítiques d’ Igualtat de Gènere nascut amb el propòsit de facilitar el desenvolupament de la societat lleidatana dins unes pautes de convivència més igualitàries tenia una vigència del 2011-2014. El de la Generalitat del 2012 al 2015, és el setè. Aquests Plans, són hereus d’una llarga tradició de planificació en matèria d’igualtat entre dones i homes per part dels Governs de la Generalitat i darrerament del municipal lleidatà. Els documents aprovats fins ara mantenen aquesta tradició, aposten per les mesures d'acció positiva i avancen en la transversalització de la perspectiva de gènere i la posada en marxa de mesures per assolir-la. A més a més, als que esperem,  han d'incorporar els avenços legislatius en aquest camp que han tingut lloc en els darrers anys, com la Llei 5/2008, del dret de les dones a eradicar la violència masclista, l’Estatut d’autonomia de Catalunya, i la  Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.
  •  Per a la igualtat efectiva, lluita!.