donabalafia amb els 44 anys de Moviment Veinal a Balàfia

href="https://vimeo.com/313470669"> Taula Rodona Dona i Esport from Oliver Villas on Vimeo.

About The Women's Sports Foundation from Women's Sports Foundation Activitats, promoció de la IGUALTAT, EQUITAT, Feminisme, Exposicions, presentacions de llibres i Conferències, Xocolatades, una mica de tot, la millor programació per aquest any que encetem.

9 Taula rodona dona i esport from Oliver Villas on Vimeo.

dijous, 10 d’agost de 2017

Informe del CAC: La presència de les dones en els informatius i debats no arriba a un terç, però s’aproxima a la paritat en la ficció televisiva
La presència de les dones en els teleinformatius i en els programes de debat i entrevista és molt inferior al seu pes poblacional i la seva representació manté alguns estereotips, segons un estudi del Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC).
D'aquesta manera, tot i representar el 51% de la població catalana, la presència de les dones en els teleinformatius, no arriba a un terç i se situa en el 27,3% a TV3/TVC, el 25,6% a 8tv i el 30,2% de TVE Catalunya. En els programes de debats i entrevistes, la presència de les dones és cinc punts més elevada que en els teleinformatius, però encara continua sent minoritària (33% a TV3/TVC, el 29,9% a 8tv i el 36,1% de TVE Catalunya).
Malgrat això, l'estudi també constata que en la ficció televisiva, les dones tenen una presència gairebé paritària (el 46,8%), ja que els ritmes de producció d'aquests formats permeten a TVC intervenir en la creació de l'obra i introduir elements de promoció de la igualtat i la diversitat.
Aquestes dades es desprenen de l'Informe sobre la diversitat i la igualtat a la televisió 2016, elaborat pel CAC, en la línia dels informes que també elaboren els seus homòlegs a França i Bèlgica.
La desigualtat entre dones i homes, a més de en termes quantitatius de presència, també es fa palesa, per exemple, a partir d'altres indicadors, com la proporció de temps de paraula d'un i altre sexe que correspon a persones sense identificar o bé l'atribució de rols.
En relació amb els actors sense identificar (mitjançant un rètol o chyron) val a dir que TV3 és el canal on aquesta circumstància es produeix en un percentatge més baix (1,7% del temps de paraula, respecte del 12% de TVE Catalunya o el 9% de 8tv). En aquest marc, la proporció de dones que apareixen de forma anònima en els teleinformatius gairebé triplica la dada dels homes que apareixen en les mateixes condicions a TVE Catalunya (21,4% de dones davant el 8% d'homes) i 8tv (16,6% davant el 6,4%). A TV3, en canvi, els homes hi apareixen sense identificar en el 4,1% dels casos i les dones, en un 2%.
Els rols en els teleinformatius i en els debats
En relació amb el rol desenvolupat, l'informe del CAC constata que les dones s'associen amb l'esfera privada de manera molt més intensa que els homes, que apareixen majoritàriament en rols relacionats amb l'esfera pública. En la majoria dels casos, tant en els teleinformatius com en els espais de debat i entrevistes dels tres canals analitzats, la presència de dones que desenvolupen un rol privat és el doble que en els homes.
El fet que a les dones se les representi associades al seu àmbit personal de forma més recurrent que als homes guarda certa relació amb el fet que la seva presència sigui minoritària dins del rol polític, un rol amb un gran pes en els teleinformatius.
Els rols socials amb què es representen les dones es caracteritzen per uns nivells de poder i de prestigi social inferiors als dels homes. Per exemple, en els tres canals analitzats, les dones continuen sent una minoria en les intervencions relacionades amb l'àmbit econòmic, de l'empresa i del treball (en cap cas superen el 20%) i se les representa amb quotes de comandament menors que als homes: tots els propietaris o directius de grans empreses que han participat en debats o han estat entrevistats, i la immensa majoria dels que han obtingut temps de paraula en els teleinformatius (més del 80%) han estat homes; i el mateix succeeix amb les dones que integren les estructures directives dels sindicats: són invisibles en els espais d'entrevistes i debats de TVE Catalunya i 8tv, i registren un 7,1% de les intervencions a TV3, mentre que en els teleinformatius representen entre un 4,8% (8tv) i un 16,7% (TVE Catalunya). En canvi, com a propietàries o directives de petites i mitjanes empreses, les dones assoleixen en general dades similars a la seva presència global.
Pel que fa a l'àmbit de l'ensenyament, a tots dos sexes se'ls atribueixen rols convencionals i fins a cert punt estereotipats: en general, les dones apareixen associades a l'ensenyament universitari en menor proporció (entre l'11,7% i el 40%) que a l'ensenyament no universitari (entre el 48,5% i el 77,8%).
Quant a la pràctica de la medicina, la presència minoritària de les dones metgesses als programes de no-ficció dels tres canals analitzats (entre el 9,7% i el 30,3%, segons el canal i el tipus d'intervenció) contrasta amb la presència real, i gairebé igualitària, de dones que exerceixen la medicina (49,7%).
Finalment, les dones també registren una presència minoritària quan intervenen com a expertes en una matèria determinada, fet que encara s'accentua més si la matèria és del camp científic o tècnic i la intervenció es produeix en un teleinformatiu. Persisteix, doncs, l'estereotip segons el qual les dones s'associen a les matèries humanístiques i els homes a les científiques. Així, en els teleinformatius de TV3, les dones només protagonitzen el 8,5% del temps de paraula corresponent a especialistes en ciència i tecnologia i, en canvi, sumen el 31,5% com a expertes en disciplines humanístiques.
Finalment, la distribució temàtica de les notícies on intervenen dones i homes també revela certes diferències. Així, el temps de paraula de les dones es concentra en notícies de societat en proporció més alta que els homes. I a l'inrevés succeeix amb notícies de crònica política, on les dones registren percentatges més baixos que els homes. 


Rols en la ficció
L'estudi del CAC evidencia que les dones no només tenen una presència més elevada en els programes de ficció que en els de no-ficció, sinó que, a més, les que desenvolupen un rol protagonista són representades majoritàriament com a persones universitàries, amb una feina qualificada i amb un nivell de poder significatiu.
La realització d'activitats de l'esfera privada s'associa a tots dos sexes, tot i que les tasques de la llar ocupen una proporció més elevada de dones (39,1%) que d'homes (18,8%). La cura d'altres persones, en canvi, es reparteix de forma més equitativa (34,8% de les dones i 37,5% dels homes). En qualsevol cas, s'observa en aquest àmbit una reducció de la diferència entre sexes respecte de les dades del 2013. Fa tres anys, la distància entre tots dos sexes pel que fa a les tasques de la llar era de gairebé 45 punts percentuals; i en la cura d'altres persones, de gairebé 30.
D'aquesta manera, la ficció de producció pròpia, amb uns ritmes deslligats al criteri d'immediatesa, permet al prestador, en aquest cas TVC, intervenir en la creació de l'obra i introduir elements de promoció de la diversitat, tant en les trames com mitjançant els personatges.